Administració Comunitats

administradors colegiats n 5570

Administració Comunitats


administrador finquesADMINISTREM LA VOSTRA COMUNITAT I OFERIM:

 • Preparació i redacció dels comptes anuals, ingressos i despeses.
 • Aportació de pressuposts per reparacions, obres, assegurances, demandes judicials.
 • Arxiu històric de factures i pressuposts de la comunitat.
 • Portar al dia el llibre d’actes de la comunitat.
 • Preparar els pressupostos anuals.
 • Obtenció del NIF de la comunitat (obligatori).
 • Assistir i guiar les reunions comunitàries.
 • Establiment i càlcul de les quotes anuals en funció del % escripturat.
 • Gestió amb l’entitat financera corresponent per domiciliació de rebuts, extractes, ordres de canvi de compte, rebuts impagats, modificació d’imports, etc…
 • Altes de comptadors de llum, aigua, telèfon i ascensor comunitaris.
 • Control del cobrament dels rebuts als propietaris i reclamació en cas d’impagats.
 • Atendre els sinistres de la comunitat i el seu cobrament davant l’asseguradora.
 • Obtenció del gual del garatge de la comunitat prèvia obtenció de llicència d’activitats.
 • Gestió relacionada amb la promotora (Posada en marxa dels habitatges o incidències que puguin sorgir).
 • Despeses de correu i material d’oficina incloses al pressupost.

DEMANA EL TEU PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS.

Nom (obligatori)

E-mail (obligatori)

Assumpte

Missatge